01.06.2016

Subhi-i AMİDİ

Subhi-i AMİDİ  (1903 – 1912 )

Önceleri Rağıbiye Medresesi Müderrisi iken, aynı zamanda yeni açılan Diyarbekir Rüştiye-i Askeriye Mektebi’ne Arapça Hocası olarak ders verir. Bunun ardından 1903 tarihinde Diyarbekir’e Müftü tayin edilir ve vefat yılı olan 1912 tarihine kadar müftülüğe devam eder.