01.06.2016

Ömer Avni YARDIM

Ömer Avni YARDIM  ( 1925 – 1945 )

1887 yılında Diyarbakır’da doğdu. İl merkezinde Kur’an-ı Kerim öğrenimini yaptı. 25 Ağustos 1902 tarihinde Mekteb-i İbtidai’den diploma aldı. Bundan sonra Diyarbakır Rüştiye Mektebi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra Askerî İdadiye’ye girerek iki sınıfını 5 Eylül 1908 tarihinde bitirdi. 01 Mart 1909 tarihinde Diyarbakır Mesudiye Medresesi Müderrisi İbrahim Efendi ve o tarihte müftü olan Lebibzade Suphi Efendi’den aldığı tasdikli şahadetname ile Mesudiye Medresesi’nde Arapça, Farsça, Fransızca ve Hendese hocalığı yaptı. 01 Sefer 1924 tarihinde Müftü Hacı İbrahim Efendi’den icazetname aldı.

İlk olarak 31 mart 1913 tarihinde Türkçe muallimi olarak görev aldı. 27 Eylül 1918 tarihinde Diyarbakır Merkez Fetva müsevvidliği görevine ve 03.02.1919 tarihinde Diyarbakır il müftülüğüne atandı. Bu görevde iken 01.01.1947 tarihinde emekli oldu.