22.02.2019

Eğil Tarihçesi

Diyarbakır’ın en önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olan Eğil tarihte birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı inançların bir arada yaşamış olduğu önemli bir ilçemizdir. İlçemiz Antik bir kent olup tüm güzellikleriyle, Asurlulardan kalma kale ve birçok antik mağara, kral kızı resimlerine ev sahipliği yapan bir ilçedir. İlçemiz Peygamberler şehri olarak da bilinmektedir.

İlçemiz Asurlular, Romalılar, Bizanslılar, Abbasiler Büyük Selçuklu Devleti, Nisanoğulları Beyliği, Akkoyunlular ve Safeviler  gibi eski medeniyetlerin yaşam sürdüğü yörelerden birisidir.

Eğil ve Bölgede Hüküm Sürmüş Devletler ve Medeniyetler:

Urartular                  : MÖ 775-736                     
Medler                     : MÖ 625-550

Persler                     : MÖ 550-331
Büyük İskender       : MÖ 331-323
Slevoklar                 : MÖ 323-140
Partlar                      : MÖ 140-85
Büyük Tigran          : MÖ 85-69
Roma-Bizans          : MÖ 69-MS 650
Osmanlılar              : 1515