T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SINAV İPTALİ

VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ SINAV İPTALİ

DUYURU
İlimiz Müftülüğü bünyesinde münhal bulunan Veri Haz. ve Kont.
İşlt. Sınavı 28/12/2017 tarihinde yapılacağı ilan edilmişti.
Ancak; söz konusu münhal kadro için İl dışından zorunlu olarak
"Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin
39. maddesi" gereğince Engelli personel ataması yapıldığından
16/01/2018 tarihinde yapılacak olan Veri Haz. ve Kont. İşlt. Sınavı
iptal edilmiştir.