T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL MÜFTÜLÜĞÜ

HİZMETLİ ALIMI

HİZMETLİ ALIMI

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

 

Sayı     : 47587045-903-                                                                                            07/09/2017

Konu   : Münhal Kadro İlanı

 

DUYURU

 

İlimiz genelinde münhal bulunan aşağıda unvanı belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Hizmetli alınacaktır.

I.

Birimi

Görev Yeri

Ünvanı

Kadro
Derecesi

Diyarbakır

Müftülük

Hizmetli

10

Diyarbakır Bağlar

Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek K.K.

Hizmetli

10

Diyarbakır Bağlar

Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek K.K.

Hizmetli

9

Diyarbakır Çüngüş

Müftülük

Hizmetli

9

Diyarbakır Hani

Müftülük

Hizmetli

10

Diyarbakır Lice

Müftülük

Hizmetli

10

Diyarbakır Silvan

Tokluca Mh.Medine-i-Münevvere Erkek Yatılı K.K

Hizmetli

9

 

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

  1. Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu personel olarak çalışıyor olmak,
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak,
  3. Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
  4. İl içi ve İl dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

 

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 07/09/2017 – 21/09/2017  tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
  2. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 21/09/2017  tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

IV. SINAV İŞLEMLERİ

  1. Sınav 25/09/2017 tarihinde saat 09.00’da Diyarbakır İl Müftülüğünde yapılacaktır.
  2. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

V.  BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi (Matbu)

2-      Hizmet Cetveli

 

Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

 

                                                                                                                          

                                                                                                                             Burhan İŞLİYEN

                                                                                                                                      Vali a.

                                                                                                                                   İl Müftüsü