T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sur Müftülüğü

20.05.2017

Geçici Camii Görevlisi Sınav Duyurusu

Geçici Camii Görevlisi Sınav Duyurusu

T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı : 47587045-903.02-1426 17/05/2017
Konu : Geçici Cami Görevlisi

GEÇİCİ CAMİ GÖREVLİSİ
SINAV DUYURUSU

İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Camilere tahsis edilen toplam 160 kontenjan adedince istihdam edilmek üzere geçici cami görevlisi alımı için sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E maddesi gereği memurluktan çıkarılmamış olmak,
4. İmam-Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, (İmam-hatip Lisesi mezunu olmayıp sadece İlahiyat Önlisans mezunu olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.)
5. KPSS (DHBT) sınavından 50 (elli) ve üzeri puan almış olmak.
6. Cami görevliliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
7. Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ikamet etmek.

B- İSTENEN BELGELER
1. Dilekçe
2. T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Belgesi Fotokopisi
3. Adli Sicil Belgesi.
4. Diploma ve varsa Hafızlık Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)
5. 2016 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,
6. İkametgah Belgesi.

C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvurular istenilen belgelerle İl Müftülüğüne (Şehitlik Mah. Fabrika Caddesi 1/1 Yenişehir ) şahsen yapacaktır.
2. Müracaatlar 18/05/2017 tarihinde başlayıp 22/05/2017 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir. (19 Mayıs Resmi tatil Cuma günü ve hafta sonu Cumartesi, Pazar günleri dahil mesai saatlerinde müracaatlar alınacaktır.) Belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
4. Adaylar sadece bir ilçede görev almayı talep edebilecektir.

D- MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ ve ŞEKLİ:
1. 23/05/2017 Salı günü saat 09.00’da İl Müftülüğünde Mülakat yapılmaya başlanacaktır.
2. Sınava müracaat edenlerin sınav tarihi İl Müftülüğü http://diyarbakir.diyanet.gov.tr adresinden 22/05/2017 Pazartesi mesai bitiminden sonra yayımlanacaktır.
3. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
4. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.) Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
5. Sınava müracaat ettiği halde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

E- MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:
1. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır
2. Puanların eşit olması halinde sıralama: Tahsili yüksek olana, bunun eşit olması durumunda hafız olana, bunun eşit olması durumunda 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
3. Sonuçlar mülakatın bitim tarihinden itibaren Müftülüğümüzün http://diyarbakir.diyanet.gov.tr web sitesinde yayımlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F- GEÇİCİ CAMİ GÖREVLİSİ YERLEŞTİRMELERİNİN YAPILMASI:
1. Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adayların tercih etmiş olduğu ilçeye müracaat edenler arasından en yüksek puan alandan başlanarak yerleştirmeler yapılacaktır.
2. Yerleştirmeler adayların ilçe tercihine göre sınav komisyonunca yapılacaktır.
3. Görev yeri belirlenen adayların yerleri hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.
4. Sınav sonucu başarılı olanlardan; yerleştirilmesi İlimiz Müftülüğü Sınav Komisyonunca yapılan ancak yerleştiği yere gitmek istemeyenlerin veya yerleştiği yerde istenilen tarihte göreve başlamayanların görevlendirilmesi iptal edilerek yerlerine sıradaki kişi görevlendirilecektir. Bu durumda olanların başka bir yerde görevlendirmeleri yapılmayacak ve sınav sonucu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
5. Görevlendirme sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren Müftülüğümüzün http://diyarbakir.diyanet.gov.tr web sitesinde yayımlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirilmeleri yapılmayacaktır.
7. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak yerleştirme yapılmayacaktır. Yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
İlanen duyurulur. 17/05/2017

Duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği’ndeki hükümler uygulanacaktır.

(İMZA)
Burhan İŞLİYEN
İl Müftüsü