T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sur Müftülüğü

23.05.2017

EK DERS KARŞILIĞI FAHRİ ÖĞRETİCİ ALIMI DUYURUSU

FAHRİ ÖĞRETİCİLER İÇİN  DUYURU

2016-2017 eğitim-öğretim yılında ilgi yazıdaki usul ve esaslar çerçevesinde ek ders ücreti karşılığında geçici olarak görevlendirilen öğreticiler yeni bir sınava tabi tutulmaksızın 2017 yılı yaz Kur'an kurslarında görevlendirilebileceklerdir.
İhtiyaç duyulması halinde, ek ders ücreti karşılığında geçici Kur'an kursu öğreticisi
görevlendirmelerinin;
1- 2016 yılı KPSS (DHBT) puanına sahip olanlar arasından valilik onayı ile oluşturulacak sınav komisyonları marifetiyle yapılacak mülakat neticesinde en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılması,
2- Müftülük bünyesinde 4-6 yaş grubu yaz Kur'an kursları açılması durumunda sınav
komisyon/komisyonlarında mümkün olması halinde alan uzmanı bir kişiye yer verilmesi,
3- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin görevlendirmelerinin yapılmaması,
4- Yapılacak mülakat sonuçlarının il müftülükleri web sitesinden ilan edilmesi hususlarında;
Başkanlığımızın yazısı gereği şu anda faal olarak görev yapan Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri yaz dönemi için sınavsız görevlendirileceklerinden müracaatları alınmayacaktır. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için Eylül veya Ekim ayında yeni sınav yapılacaktır.
Bilgilerinize.

Diyarbakır İl Müftülüğü Eğitim Hizmetleri

Ayrıntılı Bilgi İrtibat : 0412 233 23 34 - 235 00 72