T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sur Müftülüğü

12.04.2017

MÜFTÜLÜKLERE HİZMETLİ ALIMI

T.C.

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İl Müftülüğü

Sayı : 47587045-903-1154 12/04/2017

Konu : Münhal Kadro ilanı

DUYURU!..

İlimiz genelinde münhal bulunan aşağıda unvanı belirtilen kadroya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Hizmetli alınacaktır.

I. Birimi Görev Yeri Ünvanı                                                            Kadro Derecesi

Diyarbakır Müftülük Hizmetli                                                                    9

Bağlar Müftülük Hizmetli                                                                          6

Bağlar Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek K.K. Hizmetli                                   9

Bağlar Çelebi Eser Bölge Yatılı Erkek K.K. Hizmetli                                 10

Çüngüş Müftülük Hizmetli                                                                       9

Hani Müftülük Hizmetli                                                                           10

Kocaköy Müftülük Hizmetli                                                                      7

Lice Müftülük Hizmetli                                                                            10

Silvan Tokluca Mahallesi Medine-i Münevvere Erkek Yatılı K.K. Hizmetli     9

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu personel olarak çalıĢıyor olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel Ģartları taĢıyor olmak,

3. Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

4. İl içi ve il dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 12/04/2017 – 26/04/2017 tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak il Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

2. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 26/04/2017 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. SINAV İŞLEMLERİ

1. Sınav 27/04/2017 tarihinde saat 09.00’da Diyarbakır İl Müftülüğünde yapılacaktır.

2. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Matbu) 2- Hizmet Cetveli Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

                                                                                                 İMZA

                                                                                       Burhan İŞLEYEN 

                                                                                       Vali a. İl Müftüsü