T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Sur Müftülüğü

23.03.2017

VEKİL İMAM HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK SINAV DUYURUSU

İlimiz ve İlçe Müftülükleri bünyesinde İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım olarak çalışanlardan yurtdışı görevi, askerlik, aylıksız izin, görevden uzaklaştırma (açığa alınma), uzun süreli istirahat raporu, v.b geçici olarak görevlerinden ayrılan personelin yerine, 657 sayılı D.M.K.’ nun 86. maddesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11/2  maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tarihte açıktan Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlık alımı için sözlü mülakat yapılacaktır.

 • SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.
 3. Vekil İmam-Hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak.
 4. Vekil Müezzin-Kayyımlık için hafız olup, lise veya dengi okul mezunu olmak.
 5. KPSS (DHBT) sınavından 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak.
 6. İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
 7. Başkanlığımız bünyesinde halen Vekil İmam Hatip, Müezzin Kayyım veya Sözleşmeli pozisyonda çalışmıyor olmak.
 • İSTENEN BELGELER
 1. İş Talep Formu (Fotoğraf yapıştırılmış olacak)
 2. Diploma ve Hafızlık Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (hafız olduğunu beyan edenler için)
 3. 2016 yılı KPSS ve DHBT Sınav Sonuç Belgesi,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • BAŞVURU İŞLEMLERİ
 1. Başvuru yapmak isteyenler, İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık kadrolardan sadece biri için müracaat edebileceklerdir.
 2. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
 3. Müracaatlar en geç 27/03/2017 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • MÜLAKAT YERİ VE TARİHİ:  
 • 29/03/2017 Çarşamba günü saat 09.00’da İl Müftülüğünde Mülakat  yapılmaya başlayacaktır.
 • Sınava müracaat edenlerin sınav tarihi İl Müftülüğü http://diyarbakir.diyanet.gov.tr  adresinden 28/03/2017 Salı günü saat 10:00’dan sonra yayımlanacaktır.                                                                                                
 • MÜLAKAT SONUÇLARININ DUYURULMASI:
 1. Mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 2. Puanların eşit olması halinde sıralama: 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana  ve öğrenim düzeyi yüksek olana göre sıralama yapılacaktır.
 3. Mülakat sonuçları mülakatın bitim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde Müftülüğü http://diyarbakir.diyanet.gov.tr Web sitesinde yayımlanacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

F- VEKÂLETEN ATAMALARIN YAPILMASI:

 1. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 2. Atamalar, İhtiyaç halinde başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır,
 3. Müracaat evrakı eksik olanlar ile sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde ise bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.  
 4. Sınav sonuçları 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerlidir. İlanen duyurulur.  09/03/2017

 

                                                                                Burhan İŞLİYEN   

                                                                                   İl Müftüsü