04.07.2016

İLÇE MÜFTÜMÜZ HÜSEYİN ÖZDEMİR’İN RAMAZAN AYI MESAJI

Cihanşümul son ilahi vahyin yeryüzünü aydınlatmaya başladığı zaman dilimi olan Ramazan ayına erişmenin bahtiyarlığı içindeyiz. 2016 yılının mübarek Ramazan ayına, bu gece kılınacak ilk teravih namazı ve ardından tutulacak yarının ilk orucuyla başlamış olacağız.

Ramazan, Hz. Peygamber’in mübarek hadisinde ifade edildiği gibi “Tam bir iman ve teslimiyet ruhuyla sadece Allah için ifa edildiğinde kişinin geçmiş günahlarının affedileceği” ibadet ruhunun egemen olduğu eşsiz bir zaman dilimidir. Oruçla geçirilen günün bir yarısıyla maddi beslenme ve zevkten uzaklaşarak kendini her türlü günah ve olumsuz duruma karşı frenlemesini öğrenen mü’min insan, gecesini imkân ölçüsünde duaya, namaza ve Kur’an’ı okuma ve anlamaya ayırarak istifadesini ve kendini eğitmeyi zirve noktasına taşır.

Ramazan orucunu tutanların, oruca halel getirip onu yok edebilecek davranışlardan uzak durmaları, göz, kulak ve dil başta olmak üzere bütün organlarını harama karşı korumaları oruçlarının gereklerindendir. Kötülüğün alabildiğine hayattan uzaklaştırılması orucun sağlam temellere dayanmasına bağlıdır. Bunun için her türlü günaha karşı uzak ve ketum kalınmalı, kötülüklere kötülükle değil iyilikle mukabele temel esas olarak benimsenmelidir.

Ramazan’da ifa edeceğimiz ibadetler Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olarak yapılmalıdır. Bütün namazlarda olduğu gibi Teravih namazı da Allah için eda edildiği unutulmadan bir saygı ikliminde, hızdan uzak, iki rekâtta bir selam verilerek kılınmalıdır. Yüce Allah'ın Ramazan ayı için her mü'minin önüne hedef olarak ortaya koyduğu Allah'a tam bağlı bir kul haline gelmeyi ifade eden takvanın ruhuna aykırı olan her hal ve ortamdan uzak durulmalıdır. Özellikle kurum ve kuruluşların Ramazan'a özel düzenledikleri programların lehviyattan uzak oluşlarına dikkat edilmeli, teravih öncesine ve teravih namazı esnasına sarkan hiçbir program düzenlenmemelidir. Unutulmamalıdır ki teravih ibadetinin hemen öncesine ve namaz esnasına denk gelen her program, mahiyeti ne olursa olsun, insan ile rabbinin arasındaki ibadete engel olan lehviyat mesabesindedir.  

Manamızın kökleri üzerinde yetişecek bugünün çocuklarının oruç havasıyla aldıkları maneviyat eğitimini derinleştirecek, içlerine kazıyacak en iyi ortam teravihle birlikte camiyle cemaatle buluştukları anlardır. Her ne pahasına olursa olsun çocuklarımızın teravihe gelmesi sağlanmalı ve özellikle yaşlı kuşağın incitmelerine müsaade edilmemelidir.

Bütün camilerinin tek tek elden geçirilerek Ramazan ayına hazırlandığı Silvan’da bu yıl bir ilk de yaşanacaktır. Silvan Belediye Camiinde, bu yıl teravih namazları hafızlarımızın marifetiyle hatimle kılınacaktır. Bunun yanında bütün camilerimizde belirlenen vakitlerde mukabele okunacaktır.

Allah’a iman ve teslimiyetin iliklerimize kadar yaşanacağı, zenginin fakiri her zamankinden daha fazla kollayıp sahip çıkacağı, diğerkâmlık, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun her anımıza egemen olacağı Ramazan ayının Silvan’ımıza, ülkemize ve bütün Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2016

                                                                                     Hüseyin Özdemir

    Silvan Müftüsü