T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Lice Müftülüğü

18.01.2020

LİCE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN TÜM DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK "TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ" VERİLDİ

LİCE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN TÜM DİN GÖREVLİLERİNE YÖNELİK "TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ" VERİLDİ

“TEMEL AİLE BİLİNCİ EĞİTİMİ” PROJESİ

Diyanet İşleri Başkanlığımız, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi hususunda toplumumuza dinî ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapmaktadır. Aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlamaktadır. Bu çerçevede toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkânına sahip imam-hatip ve müezzin kayyımların kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda imam-hatip ve müezzin kayyımlara Kur’an ve sünnet ışığında aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin kazandırılması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla Diyanet Tşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda, Lice İlçesinde görev yapan tüm din görevlilerine yönelik Lice İlçe Müftümüz İlyas BAŞTUĞ ve İlçe Vaizimiz Edip KAÇMAZ tarafından “Temel Aile Bilinci Eğitimi” verildi.