T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Lice Müftülüğü

28.02.2020

ORTAOKULLAR ARASI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

ORTAOKULLAR ARASI RESİM VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

BİLGİ NOTU

1. Yarışma, kompozisyon ve resim alanlarında, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy”teması ile gerçekleştirilecektir.

2. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

3. Son başvuru tarihi 31 Mart 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

4. Yarışma aşamalı olarak ilçe ve il müftülüklerince ilçe birincileri ve il çapında birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir.

5. İl müftülükleri ise 17 Nisan 2020 tarihine kadar yarışmayı sonuçlandırıp dereceye girenleri internet siteleri üzerinden ilan edeceklerdir. Dereceye giren öğrencilere ödüller imkanlar ölçüsünce salon programlarında takdim edilecektir.

6. Yarışma neticesinde ilçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler ilçe müftülükleri, illerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren öğrenciler(1.-2.-3.) ise il müftülükleri tarafından imkânlar nispetinde ödüllendirilecektir. Hangi dereceye hangi ödülün verileceği önceden belirlenip ilan edilecektir.

7. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul) olduğunu belirten belgeyi ve T.C. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca her bir öğrenci, velisi tarafından imzalanmış “Velisi bulunduğum …………….. ‘nın Müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi Müftülüğe teslim etmek zorundadır.  Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.

8. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır.

9. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi beklenmektedir.

b) Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, timesnew roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir.

c) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

10. Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy” teması ile bağlantılı olması beklenmektedir.

b) Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olmalıdır.

c) Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.

d) Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına veya resim için üretilmiş özel koruyucu materyale yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.