T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Ergani Müftülüğü

02.10.2016

İlçe Müftüsü Abdülrakip ARSLAN'dan Yeni Hicri Yılı Mesajı

Bugün idrak ettiğimiz 1438. Hicri Yılbaşı, Miladi 622 senesinde Alemlere Rahmet Hz. Muhammed  (s.a.v) ve çevresindeki müslamanlara, putperestlerin Mekke’de hayat hakkı tanımaması üzerine Medine’ye hicret etmelerinin başlangıcıdır.

İnsanlığın her yönüyle cehalet batağına saplandığı bir zamanda, “Alemlere Rahmet Olarak” vazifelendirilen İslam Peygamberi; insanlara maddi-manevi refah ve mutluluğu, sadece Allah’a olan kullukla hürriyeti, kabile-kavim taasubunu ortadan kaldırarak, insana “eşref-i mahlukat” olma değerini vererek İslam Medeniyeti’nin temellerini atmıştır.


Bu Medeniyet; “oku!” ilahi emriyle başlayan kitap ehli bir medeniyettir. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir medeniyettir. İnsanlık, bugün yakaladığı medeniyet seviyesini, bütün insanlığı kucaklayan İslam Dini’ne boçludur. 

Yanlız Allah’a kulluğu, adaleti, hakça paylaşımı, insan haklarına riayeti, ahlakı, hoşgörüyü, sevgiyi, saygıyı, merhameti, bütün müslümanları kardeş bilmeyi, ilmi teşvik ve tavsiye eden İslam’dan uzaklaşıldığı taktirde neler olabileceğini bugün yeryüzünde ve bilhassa İslam Coğrafyasında vuku bulan hadiseler çerçevesinde görmek mümkündür.

 Asırlarca insanlığa yüksek medeniyetler kurarak hizmet vermiş bir dinin mensupları ve O Kutlu Elçi’nin ümmeti olarak, Hicret’in ışığında,  Hz. Muhammed’in (s.a.v) yaşayarak bizlere dünya ve ahiretimiz için miras bıraktığı İslam’ı, yeni Hicri yılda yeniden anlamaya ve keşfetmeğe çalışalım.

Bu vesileyle yeni Hicri Yılınızı tebrik eder, İslam Aleminin  Asrı Saadetteki  o huzurlu ve mutlu günlere tekrar kavuşmasını Cenabı Haktan niyaz ederim.

                                                                                                        Abdülrakip ARSLAN

                                                                                                         Ergani İlçe Müftüsü