T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Ergani Müftülüğü

20.09.2019

PERSONELİMİZ

Mehmet DEMİR                Şube Müdürü

Abdulhalim ALPHAN         Vaiz

Ömer ÖZMEN                   Vaiz

M.Said BAĞLAN               Vaiz (Görevli Diyarbakır)

İsmail BAYKARA               Murakıp

Hayrettin ÇİÇEKDAĞ        Şef

Mehmet TOKAR                Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Semet YILDIRIM               Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Mahmut KARAAĞAÇ        Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Münhal                              Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Hüseyin GEDİKOĞLU      Şoför

Hikmet KARAMAN           Hizmetli (Görevlendirme)

Abdulbasıt ALKIŞ            Hizmetli (Görevlendirme)