T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Dicle Müftülüğü

03.10.2016

Müftülük Duyuruları;

DİCLE   İLÇESİ NÜFUS DURUMU:

İlçe Merkezi nüfusu........................................:  8.610

Köy nüfusu....................................................:  31.512

Toplam Nüfus.................................................:  40.122

DİCLENİN TARİHÇESİ:

Dicle İlçesinin  tarihçesi üzerinde henüz kesin bir çalışma ve araştırma   yapılmamış olmakla birlikte  asırlardır yerleşim merkezi olduğuna dair bilgilere rastlanmaktadır. 1960 yılında İlçe merkezinde  yapılan kazıda büyük taşların yontulması suretiyle oluşturulan motifli  sütun    başlıkları  ve Döğer köyü civarında muntazam oda şeklini andıran mağaraların bulunması, çevrenin yüzyıllardır  kullanıldığını göstermektedir.

         Eğil sancağı  adıyla anılan Dicle 1515’li yıllarda yerli beylerce idare edilen  ve yönetimi babadan oğul’a geçen bir sancak olarak tarihte yerini almıştır.

         Tanzimat fermanıyla birlikte “Dirlik sisteminin” kaldırılmasıyla 1868 yılında Eyalet sistemi   kurulmuştur. 1871 de yayınlanan  Salnameye göre Dicle,  Ergani Madene bağlı (Elazığ Maden İlçesi) Eğil bucağı olarak gözükmektedir. 1924 yılındaki düzenlemeyle Müge Teşkilatı Esasiye sinin  89. maddesi sancakları kaldırmış ve idari taksimatı Vilayet, Kaza, Nahiye ve Köy şeklinde tespit etmiştir. Dicle (Piran) bir süre Eğil adıyla Maden’e  bağlı bir bucak iken 1938 yılında 3197   sayılı kanun ile  Eğil Bucağı ve Piran birleştirilerek, Eğil İlçesi oluşturulmuş ve  Bir müddet sonra  Eğil İlçe teşkilatı  Dicle (Piran) bucağına taşınmış  ve buraya Eğil ismi verilmiştir. Bu durum  1951 yılına kadar devam etmiştir. 18 ARALIK 1951 tarihinde 5851 sayılı Resmi gazetede yayınlanan kanunla  Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesinin adı  Dicle ve bu İlçeye bağlı Dicle Bucağının  adı da  Eğil  olarak değiştirilmek  suretiyle  karışık durum düzeltilmiştir. Eğil  daha sonra Diyarbakır İl merkezine bağlanmış ve şuan ayrı bir ilçe olarak idari taksimattaki yerini almıştır.

MÜFTÜLÜK KADRO DURUMU:

KADRO SAYISI     :87

Müftü                         :1

V.H.K.İ.                     :2

Vaiz                            :3

İmam-Hatip                :62

M-Kayyım                  :3

Sözleşmeli İ-Hatip      :5

CAMİ SAYISI          :75

Merkez                       :8

Mahalle                       :67

V