T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Bağlar Müftülüğü

27.06.2016

Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu

Diyarbakır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu’nda hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde ailevî konularda dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Büro görevlilerimiz tarafından ziyaretçilerle yüz yüze görüşmeler yapıldığı gibi telefonla sorulan sorulara da vaizlerimiz ve din hizmetleri uzmanımız tarafından cevap vermektedir. Diyarbakır Müftülüğü bünyesinde kurulan Aile ve Dini Rehberlik Bürosu üyeleri, ailenin kurulmasından sağlıklı olarak devam ettirilmesine, sarsıntı yaşayan ailelerin manevi yönden desteklenmesine kadar pek çok konuda vaaz, seminer ve konferans vermekte,(Çocuk ve Gençlik Evlerine) düzenli ziyaretlerde bulunmaktadırlar. Diyarbakır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ayrıca, sahasında uzman kişilerle ortak çalışmalar yaparak halkımıza sağlık, eğitim ve kültür alanında da hizmet vermektedir.
TANIM:
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, din görevlilerinden oluşan bir ekiple müftülüğümüz bünyesinde hizmet veren dinî danışma birimidir.
GÖREV:
Büromuza bizzat gelerek başvuruda bulunan ya da telefon ve e-mail yoluyla ulaşan bütün vatandaşlarımıza kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla dînî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktır. Ayrıca aile ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer, kampanya, eğitim ve proje gibi faaliyetler düzenlemektir.
MİSYON:
Kur'an ve sünnet ışığında, ahlak eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmak, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlamak, toplumun sosyal hizmet kapsamına giren kesimlerine dinin manevi desteğini ulaştırmaktır.
VİZYON: Doğru dinî ve ahlâki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmaktır.
İLKELER:
• İlimizde gerçekleştirdiğimiz bütün faaliyetlerimizde İslam dininin temel kaynaklarından beslenen, kültürel değerlerimizle güçlenen sağlam bilgiyi esas almak,
• Kadın, çocuk, genç ve yaşlı bireylere dinî danışmanlık ve manevi destek hizmeti sunarken özgün, düzeyli ve tutarlı olmak,
• İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek ailenin anlamı, değeri ve önemi hakkında toplumsal bir farkındalık oluşturmak,
• Bürolarda görev yapan personelin nitelikli hizmet sunması için hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,
• Etkili bir hizmet dokusu oluşturabilmek için bölgemizin ve danışan bireylerin hassasiyetlerini dikkate almaktır.
HEDEFLER:
• Çalışmalarımızı manevi değerlere bağlı bir aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi bilinciyle planlamak ve sürdürmek,
• Aile kavramının birleştirici rolüyle kadın, yaşlı, genç ve çocuk sorunlarına karşı bölgemizde bir duyarlılık geliştirerek çözüme katkı sağlamak,
• Aile içi şiddet, töre cinayetleri ve kız çocuklarının maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yapmaktır.
Diyarbakır Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ADRES:
ŞEYH ŞAMİL MAH. MEDİNE BULVARI ÇELEBİ ESER BÖLGE YATILI KUR’AN KURSU SİTESİ
İL MÜFTÜLÜK BİNASI
TELEFON: 0412 235 00 72 DÂHİLİ: 113
E-POSTA : diyarbakir@diyanet.gov.tr