T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyarbakır Müftülüğü

08.03.2018

2018 Yılı Mart ayı Hizmetli Alımı Duyurusu

2018 Yılı Mart ayı Hizmetli Alımı Duyurusu

 

DUYURU

 

İlimiz genelinde münhal bulunan aşağıda unvanı, derece ve adedi belirtilen kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca sınavla naklen Hizmetli alınacaktır.

 

I.

Birimi

Görev Yeri

Ünvanı

Kadro
Derecesi

Kadro Adedi

Diyarbakır

Müftülük

Hizmetli

9

1

Diyarbakır/Çüngüş

Müftülük

Hizmetli

9

1

Diyarbakır/Kulp

Müftülük

Hizmetli

10

1

Diyarbakır/Lice

Müftülük

Hizmetli

10

1

Diyarbakır/Sur

Suffe Yatılı Erkek K.K.

Hizmetli

7

1

 

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

  1. Asaleti tasdik edilmiş olmak kaydıyla halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu personel olarak çalışıyor olmak,
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak,
  3. Atanacağı kadroyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
  4. İl içi ve İl dışı müracaat edeceklerin Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hizmet süresini tamamlamış olmak.

 

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 07/03/2018 – 21/03/2018  tarihleri arasında mesai saatlerinde matbu dilekçe doldurarak İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
  2. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
  4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 21/03/2018  tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

IV. SINAV İŞLEMLERİ

  1. Sınav 22/03/2018 tarihinde saat 13.00’da Diyarbakır İl Müftülüğünde yapılacaktır.
  2. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

 

V.  BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi (Matbu)

2-      Hizmet Cetveli

 

Not: Bu duyuruda belirtilmeyen hususlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğindeki hükümler geçerlidir.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          Abdullah  IŞIK 

                                                                                                        Vali a.

                                                                                                   İl Müftüsü V.